Onze dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.
Wij handelen volledige dossiers af – zowel schade aan de inboedel (zowel gewone inhoud als waardevoorwerpen) als de onroerende schade.

Taxaties

Inboedel

Allerlei waardevoorwerpen.

  • Juwelen – Oud en hedendaags.
  • Edelstenen – Diamanten, kleurstenen.
  • Uurwerken – Polsuurwerken, zakuurwerken, staanklokken.
  • Meubelen – Stijl, hedendaags, design, antiek.
  • Kunstvoorwerpen – Schilderijen, standbeelden, aquarelles, pentekeningen, gravures en litho’s.
  • Zilverwerk – Siervoorwerpen, huishoudelijk, eetgerei.
  • Porcelein en faience.
  • Glaskunst en kristal.
  • Ivoor.

Diamanten en kleurstenen

Ruwe diamant, geslepen diamant, ruwe kleurstenen en geslepen kleurstenen.

Nalatenschappen

Taxaties van juwelen en alle waarde/kunstvoorwerpen met het oogmerk op verdeling.

Waardebepaling voor activa

In het kader van een inbreng in natura in vennootschappen, bij liquidatie en/of faillissement.

Risicobepaling

Bij het slijpen of verslijpen van een (half)edelsteen komt er heel wat technische vaardigheid, kennis en ervaring bij kijken.
Wij leveren een uiterst volledig verslag af dienaangaande, rekening houdende met de risico’s eigen aan de edelsteen, de gebruikte technieken, de ervaring en vaardigheid van de slijper of zager enz…
Ingeval van eventuele schade, trachten wij, voor rekening van onze opdrachtgever, de schade op de meest vakkundige wijze te herleiden tot een minimum.

Referenties

Contact

 

Puig & Sand

Sara Ramlochan

Peter Correwyn